Tietosuojaseloste

Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Postituslista, Tuskallista

Rekisterinpitäjä:
Finnish Metal Events Oy
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
tuska@fme.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Finnish Metal Events Oy
Niklas Nuppola
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
niklas@fme.fi

Rekisterin nimi:
Tuskallista - Tuska-festivaalin ja Finnish Metal Events Oy:n tuottamien konserttien sähköpostirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään ainoastaan rekisterinpitäjän omasta toiminnasta tiedottamiseen. Postituslistan tiedot on kerätty ainoastaan Tuska.fi -sivuston kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina tai Tuska-festivaalin kävijäkyselyn yhteydessä, jolloin suostumus postituslistalle liittymiseen on pyydetty.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän omaisuutta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.
 

Postituslista, Mediat

Rekisterinpitäjä:
Finnish Metal Events Oy
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
tuska@fme.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Finnish Metal Events Oy
Niklas Nuppola
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
niklas@fme.fi

Rekisterin nimi:
Tuska-festivaalin ja Finnish Metal Events Oy:n mediatietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tuska-festivaalin ja Finnish Metal Events Oy:n tiedotteiden jakaminen mediaan.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri on koostettu Finnish Metal Events Oy:n toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin.
 

Akkreditointi

REKISTERINPITÄJÄ
Finnish Metal Events Oy
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
Tuska@fme.fi
y-tunnus: 1989985-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Finnish Metal Events Oy
Niklas Nuppola
Fredrikinkatu 61 A 24
00100 Helsinki
niklas@fme.fi

REKISTERIN NIMI
Akkreditonitilista - Tuska-festivaalin ja Finnish Metal Events Oy:n media-, vieras-, työntekijä- sekä myyntipaikkalista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET
Festivaalin työntekijöiden, vieraslistan, myyntipaikka- sekä mediarekisteröitymisen hallinnoiminen sekä sähköisten tietosisältöjen välitys akkreditointia hakeneille henkilöille. Käsittelyperusteena on asiakkaan rekisteröityminen tai rekisteröinnin pyytäminen.

KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET
Listan tiedot on kerätty ainoastaan akkreditointijärjestelmän lomakkeen kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina tai muuten asiakkaan itsensä pyytämänä muussa kommunikaatiossa.

Kerätyt tiedot: organisaatio / yritys, organisaation / yrityksen nettisivut, nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, esimiehen nimi & yhteystiedot.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Tietoja säilytetään 3 vuotta vuosikohtaisten rekisterien vertailun vuoksi. Edellisvuosien rekistereissä on oleellista tietoa uusien rekistereiden muodostamisen kannalta.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT
Henkilötietoja saatetaan luovuttaa festivaaliin promootioon liittyen lähimmille sidosryhmille.

TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Tietojen tarkastaminen.
Tietojen korjaaminen ja poistaminen.
Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)
Suostumuksen peruuttaminen

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(om)om.fi
Puh: 029 56 66700

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoittamme Palveluissamme ja/tai käyttäjaltäsaatuun sähköpostiosoitteeseen.

LS lokakuu 2020
Faun 2021