Siirry sisältöön

1. EVÄSTEET

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

2. Postituslista, Tuskallista

2.1. Rekisterinpitäjä

Tuska Festival Oy

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

2.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tuska Festival Oy

Niklas Nuppola

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

niklas@tuska.fi

2.3. Rekisterin nimi

Tuskallista – Tuska Festival Oy:n tuottamien konserttien sähköpostirekisteri.

2.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

2.5. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, sähköpostiosoite.

2.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ainoastaan rekisterinpitäjän omasta toiminnasta tiedottamiseen. Postituslistan tiedot on kerätty ainoastaan Tuska.fi -sivuston kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina tai Tuska-festivaalin kävijäkyselyn yhteydessä, jolloin suostumus postituslistalle liittymiseen on pyydetty.

2.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle oikeutettuun etuumme perustuen sulautumisessa, liiketoimintakaupassa, muun yrityskaupan tai yritysjärjestelyn yhteydessä. 

2.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

2.9. Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

3. Postituslista, Mediat

3.1. Rekisterinpitäjä

Finnish Metal Events Oy

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

niklas@fme.fi

3.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Finnish Metal Events Oy

Niklas Nuppola

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

niklas@fme.fi

3.3. Rekisterin nimi

Finnish Metal Events Oy:n mediatietokanta.

3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Finnish Metal Events Oy:n tiedotteiden jakaminen mediaan.

3.5. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, sähköpostiosoite.

3.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Finnish Metal Events Oy:n toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

3.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle oikeutettuun etuumme perustuen sulautumisessa, liiketoimintakaupassa, muun yrityskaupan tai yritysjärjestelyn yhteydessä. 

3.8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta

3.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

3.10. Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin.

4. Akkreditointi

4.1. Rekisterinpitäjä

Tuska Festival Oy

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

y-tunnus: 1989985-3

4.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuska Festival Oy

Niklas Nuppola

Kaikukatu 2 C 15
00530 Helsinki

niklas@tuska.fi

4.3. Rekisterin nimi

Akkreditonitilista – Tuska Festival Oy:n media-, vieras-, työntekijä- sekä myyntipaikkalista.

4.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet 

Festivaalin työntekijöiden, vieraslistan, myyntipaikka- sekä mediarekisteröitymisen hallinnoiminen sekä sähköisten tietosisältöjen välitys akkreditointia hakeneille henkilöille. Käsittelyperusteena on asiakkaan rekisteröityminen tai rekisteröinnin pyytäminen.

4.5. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Listan tiedot on kerätty ainoastaan akkreditointijärjestelmän lomakkeen kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina tai muuten asiakkaan itsensä pyytämänä muussa kommunikaatiossa.

Kerätyt tiedot: organisaatio / yritys, organisaation / yrityksen nettisivut, nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, esimiehen nimi & yhteystiedot.

4.6. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään 3 vuotta vuosikohtaisten rekisterien vertailun vuoksi. Edellisvuosien rekistereissä on oleellista tietoa uusien rekistereiden muodostamisen kannalta.

4.7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa festivaaliin promootioon liittyen lähimmille sidosryhmille. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle oikeutettuun etuumme perustuen sulautumisessa, liiketoimintakaupassa, muun yrityskaupan tai yritysjärjestelyn yhteydessä.

4.8. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

4.9. Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen.

Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen).

Suostumuksen peruuttaminen.

4.10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(om)om.fi

Puh: 029 56 66700

4.11. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoittamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.