Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Festivaaliviikonlopun ympärillä noin tuhat ihmistä työskentelee Tuskan riveissä. Kehitämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti ja koulutamme paitsi itseämme, myös uusia tapahtuma-alan ammattilaisia aktiivisesti. Jatkuva oppiminen on keskeinen keino viedä tapahtuma-alaa sekä elinkeinoa eteenpäin.

Tuska on heimo, johon on turvallista kuulua, ja tapahtumaturvallisuus on vastuunottoa omasta heimosta. Olemme poliisin silmissä tylsä tapahtuma ja näin haluamme asioiden myös jatkuvan. Riehuminen, huutaminen ja nautinto ovat jokaisen tuskalaisen perusoikeuksia. Näitä asioita jokainen saa tehdä muita kunnioittaen: tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja erilaisuutta ylistäen.

Ympäristötyön keskiössä on tapahtuman ympäristövaikutusten pienentäminen sekä ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden edistäminen yhteistyössä festivaalikumppaneiden, palvelutuottajien, alihankkijoiden sekä yleisön kanssa. Olemme sitoutuneet noudattamaan Ekokompassi-sertifikaatin kymmentä kriteeriä ja auditoimme sertifikaatin kesällä 2022.

Teemme jatkuvasti töitä kestävämpien ratkaisujen eteen ja kompensoimme sen, mitä emme heti voi muuttaa parempaan. Tuska synnyttää vuosittain noin 200–250 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Nämä päästöt kompensoimme Puuni Oy:n kautta.

Tuska velvoittaa kaikkia kumppaneitaan, ruokamyyjiä, ravintolatoimijoita sekä elintarvikekauppiaita käyttämään tapahtumassa biohajoavia astioita ja ruokailuvälineitä. Lisäksi velvoitamme kaikkia alueella toimivia kierrättämään toiminnasta syntyneet jätteet tehokkaasti ja asianmukaisesti. Velvoitteiden lisäksi haastamme kumppanimme huomioimaan omasta näytteillepanostaan sekä toiminnastaan koituvan ympäristökuormituksen ja toimimaan aktiivisesti sen minimoimiseksi.

Festivaalin sähkönkulutusta mitataan, jotta kulutukseen voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa paremmin jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Vesihuolto on tehokas ja kannustamme vieraita hyödyntämään maailman parasta hanavettä tapahtuma-aikana.

Kannustamme festivaalivieraita suosimaan joukkoliikennettä tapahtumaan saapuessaan ja alueelta poistuessaan. Vuonna 2019 Tuska-yleisö valitsikin joukkoliikenneyhteydet festivaalin parhaaksi oheispalveluksi.

Talous

Tuskan rihmasto ulottuu yhteiskunnan kulisseihin aina alueellisesta asukasyhteistyöstä paikalliselinkeinojen kiihdyttämiseen, nuorten yrittäjien sparraamiseen ja vähävaraisten perheiden tukemiseen sosiaalitoimiston kautta tehtävien lippulahjoitusten muodossa. Positiivinen vaikuttaminen työllisyyteen sekä yleisen osallisuuden kasvattaminen ovat yhteiskunnallisesti arvokkaita päämääriä hyvinvoinnin ja kestävän talouden edistämiseksi.

Kansainvälisen kaupan kiihdyttäminen kulttuurin, kulttuuripalveluiden ja artistien ympärillä motivoi meitä jatkuvasti eteenpäin. Tuska kokoaa Suomeen vuosittain yli 200 toimittajan kansainvälisen verkoston ja sosiaalisen median kanavat todentavat kansainvälisen yhteisön olemassaolon: noin 50 % sosiaalisen median seuraajista tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Suomalainen raskas musiikki kiinnostaa ihmisiä ympäri maailman!

Strategiset kumppanuudet ovat aina merkittävässä osassa kestävän talousekosysteemin rakentamisessa. Valmistaudumme jo nyt tulevaisuuteen ja yritysvastuulain valmisteluun tutkien jatkuvasti omien huolellisuusvelvoitteidemme toteutumista tuotteiden ja palveluiden alkuperää koskien. Olemme haastaneet myös kumppanimme mukaan hankintojen vastuullisuuden arviointiin, jotta tulevaisuuden vastuullisuuskriteerit hahmottuvat entistä kirkkaammin.